การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsน้ำทิพย์, วงษ์ประทีป
Date Published2550
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsมี่, มี่สั้ว, สมุนไพร
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf2.5 MB