การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

Primary tabs

Titleการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsกุลยา, จันทร์อรุณ
Date Published2550
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเรียนการสอน, ชุดการเรียนการสอน, ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf2.15 MB