การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsทวีศักดิ์, ขันยศ
Date Published2550
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการสอนภาษาอังกฤ๋ษ, การเรียนการสอน, ภาษาอังกฤษ, วิธีการเรียนภาษาอังกฤษ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf1.15 MB