การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกสำหรับโรงสีขนาดเล็ก

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกสำหรับโรงสีขนาดเล็ก
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsคงศักดิ์, ศรีแก้ว
Series Editorกัญญาณี, สอนทอง, เอื้องฟ้า, ทองชาวนา
Date Published2551
Institutionมหาวทิยาลัยราชภํพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsข้างกล้อง, ข้าวกล้องงอก, โรงสี, โรงสีขนาดเล็ก
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf1.57 MB