พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsสนทยา, สาลี
Date Published2551
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการใช้สารสนเทศ, สารสนเทศ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf2.06 MB