การศึกษากากถั่วลิสงหลังการบีบสกัดน้ำมัน : สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์

Primary tabs

Titleการศึกษากากถั่วลิสงหลังการบีบสกัดน้ำมัน : สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsน้ำทิพย์, วงษ์ประทีป
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsกากถั่วลิสง, การบีบสกัดน้ำมัน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
1.Nut-crow.pdf2.76 MB