การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

Primary tabs

Titleการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
Publication TypeReport
Year of Publication2552
Authorsศิริสุภา, เอมหยวก
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการจัดการความรู้, ทักษะการดำรงชีวิต, พัฒนาคุณภาพครู, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 2.km_.pdf6.15 MB