การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลป่ากุมเมาะ

Primary tabs

Titleการใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลป่ากุมเมาะ
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsอุไรวรรณ, วิจารณกุลและคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการใช้พื้นที่ดินสาธารณะ, จังหวัดสุโขทัย, ตำบลป่ากุมเมาะ
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 4.land-Sukhothai.pdf1.2 MB