การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsชัววัฒน์, สุทธิรัตน์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ, การพัฒนาความสามารถ, การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้, ครูประจำการ, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก, แบบมีส่วนร่วม
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 6.research.pdf2.71 MB