การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง

Primary tabs

Titleการใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsอุไรวรรณ, วิจารณกุล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการใช้พื้นที่ดินสาธารณะ, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลบ้านกร่าง
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 12.land-bangrang.pdf1.33 MB