การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลย่านยาว

Primary tabs

Titleการใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลย่านยาว
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsอุไรวรรณ, วิจารณกุล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการใช้พื้นที่ดินสาธารณะ, จังหวัดสุโขทัย, ตำบลย่านยาว
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 13.land-yanyao.pdf1.19 MB