การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ

Primary tabs

Titleการพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ
Publication TypeReport
Year of Publication2554
Authorsสนิท, ปิ่นสกุล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนา, อิฐทนไฟฉนวน, เถ้าแกลบ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
16.brick_.pdf3.3 MB