รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน : การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Primary tabs

Titleรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน : การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsอารีย์, ปรีดีกุล, เตือนใจ, เชื้อประดิษฐ์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว, ภายในท้องถิ่น, รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน, สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 20.en_.pdf2.84 MB