วิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในสภาพแวดล้อมพิษณุโลก

Primary tabs

Titleวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในสภาพแวดล้อมพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsขนิษฐา, ผ่องแผ้ว
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการขยายพันธุ์พืช, สภาพแวดล้อมพิษณุโลก, สมุนไพรพื้นบ้าน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
21.Breed1_.pdf722.66 KB