การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลคลองยาง

Primary tabs

Titleการใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลคลองยาง
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsอุไรวรรณ, วิจารณกุล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการใช้พื้นที่ดินสาธารณะ, จังหวัดสุโขทัย, ตำบลคลองยาง
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 27.land-klongyang.pdf1.15 MB