การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังพิกุล

Primary tabs

Titleการใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังพิกุล
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsอุไรวรรณ, วิจารณกุล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการใช้พื้นที่ดินสาธารณะ, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลวังพิกุล
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 28.land-wangpikul.pdf1.56 MB