การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านขั้นตีความก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านขั้นตีความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Primary tabs

Titleการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านขั้นตีความก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านขั้นตีความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Publication TypeReport
Year of Publication2528
Authorsวัลภา, ศศิวิมล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์, การอ่านขั้นตีความก่อนและหลัง, การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านขั้นตีความ, สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 30.Achievement.pdf5.52 MB