การศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์ทองแดงโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโทเมตรี

Primary tabs

Titleการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์ทองแดงโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโทเมตรี
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsเฉลิมพร, ทองพูน
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการวิเคราะห์ทองแดง, การศึกษาผลกระทบ, วิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโทเมตรี
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 34.copper.PDF676.23 KB