การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

Primary tabs

Titleการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsกุลยา, จันทร์อรุณ, ธงชัย, เครือหงษ์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอน, วิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 38.organic-chemistry.PDF1.61 MB