การวิจัยประเมินผลนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

Primary tabs

Titleการวิจัยประเมินผลนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsปรีชา, สุกใส
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการวิจัยประเมินผลนักศึกษา, พิษณุโลก, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
39.Student-evaluation.PDF517.97 KB