ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์

Primary tabs

Titleความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsวราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsความรู้และทัศนคติ, พระพุทธศาสนา, ยุคโลกาภิวัฒน์, เยาวชน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
40.Knowledge-and-attitude.PDF513.05 KB