การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsอภิวันท์, ชาญวิชัย, วิราพร, พงศ์อาจารย์และคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการวิจัยและพัฒนาครู, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 41.Teacher-profession.PDF2.11 MB