เนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์

Primary tabs

Titleเนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์
Publication TypeReport
Year of Publication2539
Authorsนิวัตร, พัฒนะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการสร้างผลิตภัณฑ์, สุขภัณฑ์, เนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
42.Meat_.PDF1.29 MB