ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้อำนาจกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของบุคลากรประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้อำนาจกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของบุคลากรประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsสธน, โรจนตระกูล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการเปลี่ยนแปลง, การใช้อำนาจ, ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธี, ตามการรับรู้, บุคลากรประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, ผู้บริหาร, ภาวะผู้นำ
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 43.Exercise-of-power.PDF1.11 MB