การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอนของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1)

Primary tabs

Titleการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอนของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1)
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsพงษ์เทพ, รักผกาวงศ์, อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywords(ระยะที่ 1), การจัดตารางการเรียน-การสอน, การพัฒนาระบบฐานข้อมูล, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 45.Class-schedule.PDF799.32 KB