การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้พหุวิธี

Primary tabs

Titleการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้พหุวิธี
Publication TypeReport
Year of Publication2554
Authorsดิษยา, ศุภราชโยธิน
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการพูดภาษาอังกฤษ, จังหวัดพิษณุโลก, พยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช, พหุวิธี, เพื่อการสื่อสาร
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
46.nurse_.PDF1.42 MB