กรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยผงและอาหารผงสำหรับสัตว์จากส่วนต่าง ๆ ของกล้วย

Primary tabs

Titleกรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยผงและอาหารผงสำหรับสัตว์จากส่วนต่าง ๆ ของกล้วย
Publication TypeReport
Year of Publication2537
Authorsกุลยา, จันทร์อรุณ
Series Editorไพโรจน์, ชัยสมตระกูล
Tertiary Authorsเทอดศักดิ์, จันทร์อรุณ
Subsidiary Authorsวนิดา, ประทุมศิริ
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsกรรมวิธี, กล้วย, กล้วยผง, การผลิตแป้ง, สำหรับสัตว์, อาหารผง
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/745
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 47.Powdered-food.PDF1.9 MB