กรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยผงและอาหารผงสำหรับสัตว์จากส่วนต่าง ๆ ของกล้วย

Primary tabs

Titleกรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยผงและอาหารผงสำหรับสัตว์จากส่วนต่าง ๆ ของกล้วย
Publication TypeReport
Year of Publication2537
Authorsกุลยา, จันทร์อรุณ, ไพโรจน์, ชัยสมตระกูลและคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsกรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยผง, กล้วย, อาหารผงสำหรับสัตว์
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
47.Powdered-food.PDF1.9 MB