การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2554
Authorsชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาขีดความสามารถ, การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว, จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชนบ้านร่องกล้า, อำเภอนครไทย
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
48.plan_.PDF3.93 MB