การศึกษามลภาวะทางเสียงในช่วงเวลาปกติและเวลาเร่งด่วนที่มีผลต่อการรับฟังเสียงของตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษามลภาวะทางเสียงในช่วงเวลาปกติและเวลาเร่งด่วนที่มีผลต่อการรับฟังเสียงของตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2552
Authorsประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsจังหวัพิษณุโลก, ช่วงเวลาปกติและเวลาเร่งด่วน, ตำรวจจราจร, ผลต่อการรับฟังเสียง, มลภาวะทางเสียง, สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
ไฟล์แนบ: