เทคนิคทางโครมาโทกราฟีในการควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชในสกุลเคอร์คูมา

Primary tabs

Titleเทคนิคทางโครมาโทกราฟีในการควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชในสกุลเคอร์คูมา
Publication TypeReport
Year of Publication2554
Authorsวิษณุ, ธงไชย
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการควบคุมคุณภาพ, การวิเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์, พืชในสกุลเคอร์คูมา, วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์, เครื่องสำอาง, เทคนิคทางโครมาโทกราฟี
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
66.เทคนิคทางโครมาโทกราฟี.PDF661.25 KB