การประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeThesis
Year of Publication2549
Authorsเกศรา, เจริญกุล
Degreeปริญญาโท,คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต
Number of Pages-
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดการศึกษา, การบริการการศึกษา, การประเมินการจัดการศึกษา, ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระดับบัณฑิตศึกษา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Abstract

-

Citation Key77
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.PDF72.51 KB
PDF icon abs.PDF126.02 KB
PDF icon con1.PDF208.51 KB
PDF icon ch1.PDF243.54 KB
PDF icon ch2.PDF1.06 MB
PDF icon ch3.PDF205.25 KB
PDF icon ch4.PDF1.14 MB
PDF icon ch5.PDF308.12 KB
PDF icon con1.PDF208.51 KB