การประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeThesis
Year of Publication2549
Authorsเกศรา, เจริญกุล
Degreeปริญญาโท,คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต
Number of Pages-
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดการศึกษา, การบริการการศึกษา, การประเมินการจัดการศึกษา, ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระดับบัณฑิตศึกษา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Abstract

-

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.PDF72.51 KB
abs.PDF126.02 KB
con1.PDF208.51 KB
ch1.PDF243.54 KB
ch2.PDF1.06 MB
ch3.PDF205.25 KB
ch4.PDF1.14 MB
ch5.PDF308.12 KB
con1.PDF208.51 KB