ผลของ IBA NAA IBA+NAA และชนิดของกิ่งต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง

Primary tabs

Titleผลของ IBA NAA IBA+NAA และชนิดของกิ่งต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsสุดารัตน์, สุตพันธ์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
KeywordsIBA, IBA+NAA, NAA, การเกิดรากของกิ่งปักชำ, ชนิดของกิ่ง, ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
73.ผลของ IBA.PDF409.6 KB