ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาเมทดีคาร์บอกซีเลส

Primary tabs

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาเมทดีคาร์บอกซีเลส
Publication TypeReport
Year of Publication2553
Authorsปนัดดา, จันทร์เนย
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsกลูตาเมทดีคาร์บอกซีเลส, การทำงาน, ปัจจัย, เอนไซม์
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/788