การวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsอัญชลี, เล็กประดิษฐ์และคณะ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
KeywordsWaste Hero, การจัดการโครงการคัดแยกขยะ, การวิเคราะห์, ประจำปี 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key815
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)11.35 MB