การวิเคราะห์โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมตามเกณฑ์ของคุรุสภาในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมตามเกณฑ์ของคุรุสภาในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsจันทร์นภา, ศรีกูลกิจ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, การวิเคราะห์, คณะครุศาสตร์, ปีการศึกษา 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สภาพความพร้อม, เกณฑ์ของคุรุสภา, โรงเรียน
Citation Key820
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)3.49 MB