การวิเคราะห์โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมตามเกณฑ์ของคุรุสภาในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมตามเกณฑ์ของคุรุสภาในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsจันทร์นภา, ศรีกูลกิจ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, การวิเคราะห์, คณะครุศาสตร์, ปีการศึกษา 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สภาพความพร้อม, เกณฑ์ของคุรุสภา, โรงเรียน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/820
Citation Key820
IMAGE_COVER: