การวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsมยุรี, กมลวรเดช
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsการประกันคุณภาพการศึกษา, การวิเคราะห์ข้อมูล, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, แผนกลยุทธ์
Citation Key835
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)5.03 MB