รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Primary tabs

Titleรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsหทัยชนก, สว่างวงศ์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, ประจำปีงบประมาณ 2558, รายงานวิเคราะห์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, แผนปฏิบัติการ
Citation Key849
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)951.47 KB