วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558

Primary tabs

Titleวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsหนึ่งฤทัย, ล้อมผล
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsการพัฒนาศักยภาพ, คณะวิทยาการจัดการ, บุคลากร, ปีการศึกษา 2556-2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key850
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.73 MB