รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Primary tabs

Titleรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsอดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558, รายงานวิเคราะห์, แผนปฏิบัติการ
Citation Key851
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1005.14 KB