การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsอัจฉราพร, แย้มเหม็น
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาระบบ, การเข้าใช้บริการห้องสมุด, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, จัดเก็บข้อมูลสถิติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏบูลสงคราม
Citation Key859
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)5.43 MB