การสำรวจปัญหาในการบริหารพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการสำรวจปัญหาในการบริหารพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsเมวิกา, รุ่งฉัตร
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการบริหารพัสดุ, การสำรวจปัญหา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key865
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)627.15 KB