การพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsวุฒิพงศ์, คงสิบ
Secondary Authorsจรรยา, ยานะโส
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการปฏิบัติงาน, การพัฒนาระบบ, ตรวจสอบ, พนักงานรักษาความปลอดภัย, ภายใน, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key869
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.74 MB