การพัฒนาแผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาแผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsปิยวดี, น้อยน้าใส
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนา, ทิศทางการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, แผนที่
Citation Key874
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)2.07 MB