การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsศศิวรินห์, จันทะวง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
KeywordsFTES, การวิเคราะห์, จำนวนนักศึกษา, ประจาปีการศึกษา 2561, ภาคปกติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระดับปริญญาตรี, เต็มเวลา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/876
Citation Key876
IMAGE_COVER: