ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsปราณี, บำเพ็ญดี
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
KeywordsOperating Unit Cost, OUC, ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key878
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)632.17 KB