การพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2561

Primary tabs

Titleการพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2561
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsอดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsกระบวนการเบิกจ่าย, การพัฒนา, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, งบประมาณ, ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2561
Citation Key886
IMAGE_COVER: