การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

Primary tabs

Titleการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsนิรันดา, เฉลิมสถาน
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาระบบ, การเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, ฐานข้อมูล
Citation Key887
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)3.53 MB