การพัฒนาวิธีการนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน

Primary tabs

Titleการพัฒนาวิธีการนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsวรินทร, พลขัน
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1, การพัฒนา, นักเรียน, พิพิธภัณฑ์, วิธีการนำชม, ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว, สื่อกิจกรรม, เมืองพิษณุโลก
Citation Key898
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.33 MB