ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsปราณี, บำเพ็ญดี
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
KeywordsOperating Unit Cost, OUC, ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key900
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)3.33 MB