การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsสุภาพร, กลิ่นนาค
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการวิเคราะห์, การใช้ประโยชน์, บุคลากร, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561, ผลงานวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key901
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.22 MB